Mae cymru1900wales yn tyfu

Cymru1900wales is growing

Mae cymru1900wales nawr wedi ymestyn i orchuddio holl wledydd Prydain fel rhan o brosiect GB1900.

Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi cynorthwyo gydag adysgrifio enwau lleoedd Cymreig, a rhoi diolch arbennig i'n 10 prif gyfrannwr:

 • Jan (202,088 adysgrifiad)
 • Gall (37,576 adysgrifiad)
 • Sue (32,312 adysgrifiad)
 • Maureen (24,747 adysgrifiad)
 • Mike (24,730 adysgrifiad)
 • Stephen (24,680 adysgrifiad)
 • Alison (19,462 adysgrifiad)
 • Judith (16,329 adysgrifiad)
 • Alwyn (15,236 adysgrifiad)
 • Hilary (12,151 adysgrifiad)
 • Rydych wedi gwneud cyfraniad amhrisiadwy i greu geiriadur enwau lleoedd Cymru 1900 a fydd o fudd i ymchwil a flynyddoedd i ddod.

  * * * * * * * *

  cymru1900wales has now been extended to cover the whole of Britain as part of the GB1900 project.

  We would like to thank to all those who helped with the transcription of Welsh place names, and give a huge thanks to our top 10 contributors:

 • Jan (202,088 transcriptions)
 • Gall (37,576 transcriptions)
 • Sue (32,312 transcriptions)
 • Maureen (24,747 transcriptions)
 • Mike (24,730 transcriptions)
 • Stephen (24,680 transcriptions)
 • Alison (19,462 transcriptions)
 • Judith (16,329 transcriptions)
 • Alwyn (15,236 transcriptions)
 • Hilary (12,151 transcriptions)
 • You have made an invaluable contribution to the creation of a Wales 1900 gazetteer, which will benefit research for years to come.